Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Publikace

Publikace

Strategický rámec Česká republika 2030, vydal Úřad vlády České republiky 2017
Příručka CSR pro veřejnou správu aneb jak se chovat společensky odpovědně, 1. vydání, Národní středisko podpory kvality, prosinec 2016, ISBN 978-80-02-02702-7
Tipy a triky – Společenská odpovědnost pro malé a střední podniky, aktualizované vydání, Národní středisko podpory kvality, březen 2016, ISBN 978-80-02-02637-2