Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

Návrh Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 míří do mezirezortního připomínkového řízení

Ani v horkém létě se práce na přípravě Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 (NAP) nezastavily.
V první polovině července 2018 proběhlo vnitřní připomínkové řízení a poté byl materiál schválen poradou vedení MPO dne 24. července 2018.

Návrh nového NAP nyní míří do meziresortního připomínkového řízení.

  více zde
31. 7. 2018

Příprava Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 probíhá dle harmonogramu

Návrh NAP CSR 2019-2023 byl po on-line připomínkovém řízení na webech národního portálu a MPO prezentován na jednání Platformy zainteresovaných stran CSR (23. 4.2018) a dále na kulatém stole se zástupci podnikatelských subjektů (10. 5. 2018). Po těchto zasedáních došlo ze strany přítomných subjektů k dalším připomínkám, které byly po zvážení vypořádány a zapracovány do návrhu NAP … Continue reading Příprava Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 probíhá dle harmonogramu

  více zde
21. 6. 2018