Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Státní tajemník MPO a předseda Rady kvality ČR vyhlásil nový ročník Národních cen

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych jako státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České republiky vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlašuji pro rok 2018:

  • Národní cenu kvality České republiky v programech START PLUS, CAF a EXCELENCE.
  • Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost

Termín uzávěrky přihlášek prodloužen do 13. 7. 2018.

Účast v Národních cenách Rady kvality České republiky není zpoplatněna. Rada kvality ČR stanovila 60 účastníků jako maximální celkový počet účastníků ve vyhlášených Národních cenách.

Více informací získáte na:

  1. Národní cena kvality České republiky – https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rada-kvality-cr/narodni-ceny/narodni-cena-kvality-cr/
  2. Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rada-kvality-cr/narodni-ceny/narodni-cena-cr-za-spolecenskou-odpovednost/default.htm

Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Obdržené přihlášky eviduje sekretariát Rady kvality ČR. Organizace, která zašle přihlášku do některé z výše uvedených Národních cen bude elektronicky (e-mailem) vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče o účast ve zvoleném programu Národní ceny. Společně s vyrozuměním bude organizaci zaslán návrh smlouvy o spolupráci při hodnocení a další pokyny související s hodnocením. Předpokladem pro to, aby se organizace stala účastníkem, je uzavření zmíněné smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Robert Szurman v.r.