Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Platforma zainteresovaných stran CSR

Vytvoření Platformy zainteresovaných stran CSR je jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR, která má vést k aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran. Platforma je odrazem dobrovolné vůle organizací soukromého i veřejného sektoru vést diskuzi a dialog v oblasti společenské odpovědnosti, jakožto jednoho ze znaků vzájemné spolupráce.

Platforma umožňuje vyjádření názorů, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jejími účastníky, shromáždění a monitorování nástrojů a iniciativ v oblasti CSR i udržitelného rozvoje.

Organizaci, činnosti a výstupy Platformy zajišťuje Rada kvality České republiky prostřednictvím Národního střediska podpory kvality. Výstupy Platformy přispívají k realizaci a vyhodnocování úkolů Národního akčního plánu CSR.

Účastníkem Platformy se může stát organizace soukromého i veřejného sektoru zabývající se společenskou odpovědností či subjekt zastřešující určitou odbornou či zájmovou oblast soukromého a veřejného sektoru. Účastníkem Platformy se organizace stává zasláním přihlášky na adresu Národního střediska podpory kvality (viz Přihláška).

Případné dotazy zasílejte na: platforma@csq.cz

Dokumenty ke stažení

Název Dokumentu Formát
Statut Platformy zainteresovaných stran CSR .pdf stáhnout
Přihláška .docx stáhnout