Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Ocenění za CSR

Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj

Rada kvality ČR reaguje na poslední vývoj v oblasti společenské odpovědnosti a připravila inovovaný model hodnocení v programu Národní ceny. Pro hodnocení v nově vyhlášené Národní ceně ČR za CSR a udržitelný rozvoj Rada kvality ČR využila model, který je výsledkem spolupráce EFQM a UN Global Compact:

Committed to Sustainability (C2S)

Jde o model nezávislého externího hodnocení organizací. Hodnocení se zaměřuje na čtyři oblasti – People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je založeno na sebehodnocení organizace a hodnocení na místě externími hodnotiteli. Uchazeč získá nezávislou zpětnou vazbu o stavu udržitelnosti a CSR ve své organizaci. Organizace obdrží certifikáty C2S od Rady kvality ČR a mezinárodní certifikát od EFQM. Dosažená úroveň je rozlišená hvězdičkami.

Nový obrázek

Cena je určena pro organizace podnikatelského i veřejného sektoru.

Hodnocení se zaměřuje na 4 oblasti – People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je postaveno na 10 základních principech UN Global Compact. Uchazeč o hodnocení získá nezávislou zpětnou vazbu o stavu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti své organizace. V případě že uspěje, obdrží také certifikáty C2S od EFQM.

Benefity:

– motivace pro další rozvoj v oblasti CSR a udržitelného rozvoje,

– rozvoj kultury excelence a udržitelného rozvoje,

– externí a nezávislá identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšení v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje,

– posilování strategie společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Ocenění:

– důkaz k závazku udržitelnosti a společenské odpovědnosti,

– národní ocenění od Rady kvality ČR a mezinárodní ocenění od EFQM “Committed to Sustainability”,

– zařazeni do databáze EFQM.

Kategorie:

Podle sektoru
– organizace podnikatelského sektoru
– organizace veřejného sektoru

Podle počtu zaměstnanců
– organizace do 250 zaměstnanců včetně
– organizace nad 250 zaměstnanců

Podle rozsahu
– celá organizace
– část organizace (např. divize, závod, útvar, provoz apod.)

Průběh Ceny je roční. Vyhlášení probíhá každoročně v listopadu a přihlášky se podávají do 30. 4. následujícího roku. Předání Ceny se koná opět v listopadu.

Více informací zde.

Dokumenty ke stažení

Název Dokumentu Formát
Statut Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj .pdf stáhnout 
 Přihláška  .doc stáhnout