Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Ocenění za CSR

Cena hejtmana

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost realizuje Rada kvality ČR od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen první ročník. Snahou bylo informovat organizace a širokou veřejnost o problematice CSR jako takové a podpořit úsilí především malých a středních podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.Cena hejtmana je určena jak organizacím podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí. Cenu hejtmana realizuje Rada kvality ČR ve spolupráci s hejtmanem a krajským úřadem příslušného kraje. Předpokládá se i spolupráce s dalšími regionálními organizacemi včetně Hospodářských komor.

Cenu vyhlašuje Krajský úřad. Uchazeči musejí vyplnit přihlášku a jednoduchý sebehodnotící dotazník, jehož vyhodnocení provádějí vyškolení hodnotitelé Sdružení pro oceňování kvality. Konečné pořadí stanoví Hodnotící komise, ve které jsou vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality ČR. V roce 2015 Cenu hejtmana vyhlásilo pět krajů: Moravskoslezský, Plzeňský, Jihomoravský, Ústecký a Kraj Vysočina.

Jak se přihlásit

Informace k přihlášení do Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost naleznete na webových stránkách jednotlivých krajů. Každý kraj si určuje vlastní podmínky ocenění, a proto se termíny i kategorie liší v závislosti na daném kraji.

Dokumenty ke stažení

Název Dokumentu Formát
Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost .pdf stáhnout