Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018

Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018 – Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách

Praha, čtvrtek 20. září 2018, 9.00 – 17.30 hod.
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

Kvalita je v současné době zřejmě jedním z nejčastěji skloňovaných slov v kontextu zadávání veřejných zakázek. Pravidelně diskutujeme o ideálním poměru ceny a kvality, o významu subjektivního hodnocení kvality, o negativních dopadech dlouhodobého tlaku na cenová kritéria. Přesto zatím v České republice (resp. zemích středoevropského regionu) hodnocení „pouze na cenu“ stále dominuje.
Společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek v několika úhlech pohledu. Prvním je nastavení kvalitního systému řízení procesu zadávání veřejných zakázek – jejich lepší příprava, promyšlení všech konsekvencí i evaluace celého procesu. Na to navazuje otázka hodnocení společenských dopadů na úrovni jednotlivé zakázky. A neměli bychom zapomenout sledovat společensky odpovědné požadavky zadavatele i na úrovni dodavatelského řetězce – kde se občas vytrácejí.
Debata předních odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek se tak soustředí na tři klíčová témata – kvalita nastavení procesů a řízení zadávání veřejných zakázek, hodnocení kvality zejména z hlediska společenské odpovědnosti a v neposlední řadě zajištění férových dodavatelských vztahů.

Program konference:
Zahájení – úvodní slova
1. blok – panelová diskuse: Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci
2. blok – panelová diskuse: Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?
3. blok – panelová diskuse: Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?
Závěrečná číše vína a networking

Registrovat se na konferenci je možné prostřednictvím elektronického formuláře.
Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ. (Kontakt: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz)

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 (20.9.)

Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018 – Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách