Oficiální portál České republiky o společenské odpovědnosti.

Oficiální portál
České republiky
o společenské odpovědnosti.

Aktuality

Příprava Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 probíhá dle harmonogramu

Návrh NAP CSR 2019-2023 byl po on-line připomínkovém řízení na webech národního portálu a MPO prezentován na jednání Platformy zainteresovaných stran CSR (23. 4.2018) a dále na kulatém stole se zástupci podnikatelských subjektů (10. 5. 2018). Po těchto zasedáních došlo ze strany přítomných subjektů k dalším připomínkám, které byly po zvážení vypořádány a zapracovány do návrhu NAP … Continue reading Příprava Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 probíhá dle harmonogramu

  více zde
21. 6. 2018