All posts by admin

On-line konzultace (dotazník) – CSR “Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR” – prodloužena do 31. března 2018

On-line konzultace (dotazník) – CSR „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR“ – prodloužena do 31. března 2018.

Do 31.března 2018 máte jedinečnou možnost se zapojit do on-line konzultace (dotazník) CSR „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR“ a být tak společně s námi tvůrci „nového akčního plánu“.

Využijte tuto jedinečnou možnost a vyplňte, prosím, on-line dotazník zde

„Bílá vrána, která se pro to zapálí, ta lidi strhne!“

Na Slavnostním předávání Národních cen kvality na Pražském hradě dne 28. listopadu převzala Marie Šebestová prestižní ocenění Cenu Anežky Žaludové. Přesně o týden později – v sídle CQS a nad šálkem kávy – se Marie Šebestová rozpovídala o leadershipu, zavádění kvality do organizace i muži, který jí změnil doslova celý život.

Ing. Marie Šebestová získala Cenu Anežky Žaludové za své dlouholeté, odborné a inovativní působení v oblasti kvality a zkušebnictví, řadí se mezi přední experty odborné veřejnosti. Vyzkoušela si nejen pozici hodnotitelky a lektorky, ale také výkonné manažerky CQS (10 let) a reprezentantky ČR v aktivitách IQNetu. Výčet jejích aktivit a zkušeností je ohromující. Při rozhovoru s Marií Šebestovou ale není profesní životopis tím hlavním, co vás zaujme. Nadchnete se pro její vášeň, odhodlání, radost a energii, s jakými o své práci hovoří. A právě tyto čtyři vlastnosti jsou dle jejího názoru pro manažery organizací, které se chtějí zlepšovat, klíčové.

i-2NZmDkF-XL

 Zavádění kvality do organizace 

Při zavádění systémů kvality do chodu organizace je nejdůležitější vědět, čeho chceme dosáhnout. Mít vizi, jasnou představu o konečném stavu, do kterého bychom se rádi skrze konkrétní činnosti dostali. A zároveň vědět, kde jako organizace stojíme, tedy naší tzv. startovní pozici – k tomuto zjištění nám může pomoci dobře zpracovaná benchmarkingová studie. A nemusí jít o několika-set stránkový elaborát.

Dle Marie Šebestové není zaručenou cestou k úspěchu formalismus a striktní dodržování „dlouhodobě zavedených principů“. Naopak, systém řízení kvality a kvalitního řízení musí vycházet z nás, být přizpůsoben našim podmínkám, možnostem, potřebám. Musí být nejenom funkční, ale zároveň nás „oslovit“. Pokud již od začátku cítíme, že se snažíme přizpůsobit kritériím, která jsou pro nás zcela nedosažitelná, nesrozumitelná a „hluchá“, neodvedeme při zavádění kvality do organizace dobrou práci. Zavedeme pouze něco, pod čím budeme následně trpět. A to rozhodně není cílem!

Cílem zavádění systémů kvality je zlepšování se, zvyšování procesní i lidské úrovně organizace. Každá organizace je zcela jedinečným a autentickým subjektem, a právě tato jedinečnost je faktor, na kterém budeme stavět.

V otázce doporučení pro první kroky na cestě ke kvalitní či excelentní organizaci vychází Marie Šebestová z praxe: VĚDĚNÍ JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU. Zjistěte si co nejvíc – o všem, co se vaší organizace dotýká. Legislativa, normy, konkurence, příklady dobré praxe (benchmarking), SWOT analýza, problematiky kvality. Na první pohled je těžké určit, kde začít – ale selský rozum i v tomto případě vítězí! V ČR navíc existuje dostatečné množství nestátních i státních organizací (Sdružení pro oceňování kvality, Česká společnost pro jakost, Rada kvality ČR a její odborné sekce, CQS a další), které Vám pomohou se zorientovat.

Leadership a vedení příkladem

„Dosáhnout pozitivní motivace… To závisí na tom, kdo je v čele a kdo to táhne!“ Jednou z hlavních zásad managementu kvality je tzv. vedení příkladem. Pokud chce organizace pro zavádění systémů kvality nadchnout své zaměstnance, musí být napřed nadšení samotní top manažeři a vedoucí pracovníci. Stejně jako ve světě obchodu platí, že to, čemu skutečně věříme a čím doopravdy jsme, dokážeme lépe prodat.

Pokud chcete své zaměstnance motivovat, buďte jim živým příkladem a modelem chování, které byste u nich rádi viděli. Buďte leaderem kvality a ukažte, že dodržování principů kvalitního řízení nezačíná a nekončí na papíře – ale je odrazem firemních hodnot i životního stylu zúčastněných individualit a promítá se do každé naší činnosti.

 „Bílá vrána, která se pro to zapálí, ta lidi strhne!“ 

Všichni velikáni lidských dějin byli bílými vránami – ať už v dobrém nebo zlém, odlišovali se od většinové společnosti, odhodlali se jít za svým cílem, kráčeli neznámou cestou a nalézali nové způsoby řešení starých problémů. Dělali věci jinak a dělali především to, co považovali za užitečné a čemu věřili. Zejména mladí lidé bývají nejenergičtější bílou vránou, pro své nadšení a také objektivně menší množství životních zkušeností. Pokud se navíc dotyčný mladý člověk dostane pod vedení zkušeného, schopného a sebevědomého leadera, stává se mnohdy tato dvojice při zavádění systémů kvality silným nástrojem organizace.

Nebojme se tedy jako organizace zkoušet nové věci, vytvářet příležitosti pro růst ekonomiky i lidského kapitálu, důvěřovat nejenom číslům, ale i své intuici. Nastavme si úžasný cíl, kterému budeme věřit a pro který se dokážeme nadchnout – a díky tomuto nadšení lépe zvládat překážky, které nám přijdou do cesty. Nebojme se odlišovat, měnit zaběhnuté přístupy, učit se a zlepšovat – buďme hrdou bílou vránou! „Dělejme věci poctivě a dobře, i když z toho třeba hned nebudou takové zisky!“.

Muž, který dokázal zapálit

Jak moc jsou důležití leadeři, kteří dokážou zapálit, poznala Marie Šebestová díky vlastní zkušenosti s jedním z nich. I přes zajímavou práci, profesní úspěchy a obecně „skvělý život“ se také ona kdysi dostala na pokraj osobního vyhoření. Dlouhodobé neuspokojení z práce, otrávenost z nadřízených, postrádání hlubšího smyslu své činnosti, demotivace, pasivita, apatie, touha odejít z oboru a pracovní pozice. To vše se ale změnilo, když dostala příležitost pracovat na zajímavém projektu s jedním významným poválečným manažerem v EZÚ – s Ing. Drahorádem – mužem, který dokázal své kolegy zapálit a strhnout.

Muž, který tak neprůstřelně věřil své práci, lidskému potenciálu a morálním zásadám, že bylo nemožné jim v jeho přítomnosti nevěřit taky. Muž, který důvěřoval, motivoval, inspiroval a především sám zosobňoval principy správného managementu včetně jeho kvality. I díky této zkušenosti si Marie Šebestová tento rok odnesla Cenu Anežky Žaludové. Památka Ing. Jiřího Drahoráda je silnou připomínkou toho, že dobří leadeři mění nejenom organizace samotné, ale především všechny, kdo s nimi přichází do kontaktu. 

Deset zlatých myšlenek

1)   Mít jasnou představu o tom, čeho chceme dosáhnout.
2)   Orientovat se nejen v našem oboru, ale také ve všem, co s naší organizací souvisí.
3)   Nebát se oslovit odborníky.
4)   Pracovat se svou jedinečností, nenutit se do dodržování letitých a často překonaných  principů.
5)   Vést příkladem – být zosobněním manažera kvality.
6)   Stanovovat si cíle, které nás budou bavit a vzbuzovat chuť do jejich plnění.
7)   Být hrdou bílou vránou.
8)   Vytvářet příležitosti pro růst lidského kapitálu, pracovat s nadšením a životní energií mladých lidí.
9)    Dělat věci poctivě a dobře, byť za cenu dočasně nižšího zisku.
10) Nevzdávat se, bojovat, vyhrávat!


Rozhovor s Ing. Marií Šebestovou vedla Bc. Kateřina Macůrková, výkonná ředitelka Sdružení pro oceňování kvality, z.s.

Více čtěte zde.

MPO realizuje průzkum na téma společenské odpovědnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz on-line konzultaci – Společenská odpovědnost organizací „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“ s cílem získat náměty a návrhy od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenská odpovědnost organizací (CSR) intenzivně věnují.

Z Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49 vyplývá pro ministra průmyslu a obchodu úkol předložit vládě do 30. září 2018 zprávu o plnění Plánu se stavem ke dni 30. června 2018 a návrh nového akčního plánu.

Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro přípravu „nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice“.

ZAPOJIT SE DO PRŮZKUMU ZDE!

hjgkhjk

Kdo letos plní vánoční přání opuštěným seniorům? Ježíškova vnoučata!

A co si přejí pod stromeček opuštěné babičky a dědečkové?

Konec roku již tradičně platí za období, kdy se atmosféra ve společnosti uvolňuje. Přes všechen tradiční předvánoční shon se na tvářích kolemjdoucích často objevují bezdůvodné úsměvy. Ulicemi se kromě vůně vánočních perníčků a svařeného vína line dobrá nálada. Někdy vám pán v obchodě podrží dveře, jindy zas vy podržíte dveře někomu jinému. Nevadí Vám dokonce ani zpožděné MHD nebo křik dětí u vedlejšího stolu v restauraci. Jsme tak nějak ochotnější, máme pochopení, více se sdružujeme, vzpomínáme a naše okolí nám není lhostejné. Charitativní a dobročinná nálada nelze potřít.

S koncem roku se lidé častěji zapojují do všemožných charitativních projektů, dobrovolničí, přispívají, posílají dárky… Možná nastává čas skládání účtů, možná že se snažíme odčinit své skutky za uplynulé měsíce. Nejspíš to ale bude tím, že si s adventním časem připomínáme důležitost rodiny a přátel, které máme, svého zdraví a společných chvil, které si můžeme o svátcích užívat. Uvědomujeme si však, že ne všichni mohou prožívat obdobné radosti. A právě proto býváme v tento čas více pozornější a naše náruč je otevřenější než obvykle.

Množí se projekty, které každoročně plní přání stovkám opuštěných dětí. Dárky můžeme nosit pod Stromy splněných přání v řadě obchodních center, můžeme otevírat dopisy adresované Ježíškovi, můžeme zabalit překvapení a odnést jej do dětského doma – způsobů, jak se zapojit je nespočet. Všechna dětská přání se nám splnit nejspíš nepodaří, přesto ale každoročně přibývá úsměvů, které se odrážejí v lesku vánočních ozdob na stromech v dětských domovech.

Nejsou to však jen osamělé děti, kterým na Vánoce chybí rodinný kruh a teplo domova. Až třetina seniorů v domovech zůstává během období svátků sama. I tyhle babičky a dědečkové však mají svá tajná přání, vánoční dárek nedostali mnohdy už řadu let. Divili byste se, kolik skromnosti lze v tužbách těchto osamocených seniorů nalézt. Ani to největší vánoční kouzlo nedokáže přičarovat prožitá léta zpátky, nebo jen zlomek pravé rodinné atmosféry. Existuje ale jiný způsob, jak lze těmto seniorům alespoň na moment na jejich vrásčitých tvářích vykouzlit upřímný úsměv – je jím projekt Ježíškova vnoučata.

Iniciativa Ježíškova vnoučata vnikla teprve vloni na podzim. Funguje obdobně jako dětské projekty s tím rozdílem, že příjemci dárků a splněných přání jsou opuštěné babičky a dědečkové. Stát se Ježíškovo vnoučetem je snadné, stačí si vybrat přání, které chcete a dokážete splnit a prostě ho splnit. Za celým projektem stojí Český rozhlas a jeden upřímný nápad novinářky Olgy Štrejbarové.

„Zeptala jsem se jednou ředitele domova, jestli se stává, že by lidé nosili vánoční dárky seniorům, jako nosí například dětem v dětských domovech. Usmál se a řekl, že nic takového se mu nikdy nestalo. To zrodilo nápad, který díky nadšení lidí spustil lavinu, co se na své cestě dál nabaluje,“ vzpomíná Olga.

Český rozhlas je nyní ve spojení s řadou sociálních pracovníků z domovů pro seniory, kteří sepisují všechna vánoční přání. Ne taková, která senioři potřebují, ale přesně taková přání, o kterých tajně sní. Už teď jsou jich stovky a budou jich možná i tisíce. A přesně tolik je potřeba lidí, kteří je dokáží plnit!

STAŇ SE JEŽÍŠKOVO VNOUČETEM!

22519306_1814614525233155_7758957924968614841_n

Ohlédnutí za Národní konferencí CSR

Společenská odpovědnost se postupně stává jednou ze zakotvených oblastí fungování každé úspěšné a konkurenceschopné organizace. Ve snaze zefektivnit opatření, kterými Česká republika podporuje a podněcuje snahy a konání odpovědných organizací, došlo k prospěšnému spojení tří významných partnerů, jakými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Rada kvality ČR.

Cílem Národní konference CSR, která se konala 17. října 2017 v Impact Hub Praha, bylo prezentovat současný stav společenské odpovědnosti v národním kontextu a poukázat na strategii a směr, kterým se Česká republika bude v této oblasti ubírat. Záměrem bylo také upozornit na probíhající operační programy obou ministerstev, které lze využít a propojit je s tématy společenské odpovědnosti.

Nejzásadnější úloha setkání však spočívala ve vytvoření prostoru pro dialog zainteresovaných stran CSR a získání zpětné vazby od zástupců organizací i dotčených institucí veřejné správy. Nosným tématem diskusí byly především náměty pro tvorbu nového strategického dokumentu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací“.

Podívejte se na výstupy z konference a prohlédněte si fotogalerii.

Výstupy z konference ke stažení
Závěrečná zpráva z konference CSR a OP .pdf stáhnout 
Fotogalerie  zprava z jaskdjfasdjkfskdjfljgg .zip stáhnout