All posts by admin

Aktivní města v boji proti znečištěnému ovzduší

Řada francouzských měst ve snaze bojovat s dopravními zácpami, znečištěným ovzduším a sociální nerovností, zavádí městskou hromadnou dopravu ZDARMA.

Jedná se o opatření, která mají motivovat obyvatele, aby  ještě více využívali možností dopravy MHD, a ulevili tak zacpaným ulicím, nekonečným frontám a především také životnímu prostředí. Čím dál tím více měst se připojuje k této iniciativě.

Velký ohlas vzbudilo nedávné rozhodnutí starosty francouzského přístavního města Dunkerk, jehož obyvatelé mohou jezdit městskou hromadnou dopravu zdarma až do září příštího roku.

„Nesnažíme se jen změnit kupní sílu obyvatel, ale chceme se zbavit nerovností ve společnosti tím, že umožníme lepší přístup do zaměstnání i k zařízením pro trávení volného času. Chceme posílit sociální strukturu a je zde samozřejmě i významný ekologický dopad,“ řekl starosta města Patrice Vergrieta.

Dunkert patří mezi více než dvacítku měst ve Francii, které přijímají obdobná opatření. V roce 2015 zavedlo město Dunkerk zkušební provoz dopravy zdarma o víkendech, ukázalo se, že se počet přepravovaných osob zvedl až o 5000 denně. Starosta Dunkerku doufá, že se společnou iniciativou podaří vyvolat revoluci v dopravě.

Nutno však dodat, že ne všude se tento systém osvědčil, například  belgické město Hasselt bylo nuceno ukončit přepravu autobusem zdarma po 16 letech fungování. Tamní radnice došla k závěru, že si tyto náklady již nemůže dále dovolit.

Sami autoři studie bezplatné dopravy se shodují, že přijetí těchto opatření mohou být v jistém ohledu kontroverzní. Bezplatná doprava sama o sobě nepřináší žádné zázračné řešení, ale stává se první krok k východisku  z problémů současných měst.

V Londýně řeší ekologii dopravy jinak. Některé z typických anglických  dvoupatrových autobusů se mohou spíše než červené nově považovat také za zelené. Londýn v boji za omezení skleníkových plynů přichází s novinkou. Od tohoto týdne začaly po městě jezdit autobusy na směs nafty s biopalivem vyrobeným z kávového odpadu.

S nápadem využívat zbytky kávy jako biopaliva přišla firma Bio-bean. Podle ní obyvatelé Londýna za rok vyprodukují 200 tisíc tun kávového odpadu. Již teď jezdí řada městských autobusů na směs nafty s biopalivy na bázi například použitého oleje na vaření nebo živočišných tuků vzniklých při zpracování masa.

Biopaliva se ve velkém vyrábějí například ze sojových bobů nebo z řepky olejky. Pod tlakem ekologů ale ve světě sílí trend, aby se na výrobu biopaliv nepoužívaly zemědělské plodiny, které při pěstování zabírají půdu. Řešením budoucnosti mají být právě například vodní řasy obsahující oleje nebo právě různé odpady.

Také u nás se téma dopravy ve městech skloňuje ve všech pádech. Například i Magistrát hlavního města Prahy stál na začátku letošního roku před rozhodnutím, zda z důvodu krizové smogové situace v lednu 2017 nepodpořit městskou hromadnou dopravu dočasným zavedením MHD zdarma. K tomuto rozhodnutí nakonec nedošlo, přesto se Praha i další česká města problémy s dopravou snaží neustále řešit.

V řadě měst fungují spolky, které se zasazují o kvalitní prostředí a život ve městech. Jedním z takovýchto spolku je například Auto*Mat.

“Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.”, říkají o sobě ve spolku Auto*Mat.

V rámci mezinárodního svátku dárcovství #Giving Tuesday se můžete zapojit i vy a přidat se tak boji za lepší a kvalitní život ve městech. Informace naleznete pod registrovanými výzvami na stránkách Giving Tuesday.

WD-kampan17_FBcover-praha

Zdroje: 
Want a free ride? French cities opt for free public transport, France 24, online, dostupné z: http://www.france24.com/en/20171109-france-french-cities-public-transport-free-dunkirk-compiegne
Londýnské autobusy „jezdí na kávu”, Novinky.cz, online, dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/455675-londynske-autobusy-jezdi-na-kavu.html 

Zaměstnanci Úřadu vlády ČR věnovali v rámci charitativní sbírky přes tisíc kusů starého oblečení dětským domovům, seniorům i lidem bez domova

Vedoucí Úřadu vlády ČR Pavel Dvořák dnes předal přes tisíc kusů starého oblečení Českému červenému kříži, který je bude distribuovat dětským domovům, seniorům i lidem bez domova. Oblečení věnovali potřebným zaměstnanci úřadu v rámci charitativní sbírky. Ta probíhala na Úřadu vlády od 1. do 31. října 2017.

Vedoucí Úřadu vlády se se zástupci Českého červeného kříže setkal dnes ve Strakově akademii. Kromě předání starého oblečení rovněž poděkoval zástupcům organizace za vzájemnou spolupráci na této akci a také obětavou práci v oblasti humanitární pomoci.

„Jsem rád, že se podařilo v posledních letech Úřad vlády více otevřít veřejnosti, a to nejenom díky pravidelným dnům otevřených dveří ve všech objektech spravovaných úřadem, ale i v podobě zapojení zaměstnanců do programu darovaní krve, úklidu veřejných prostranství a nyní i do charitativní činnosti darováním oblečení,“ uvedl vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák.

Oblečení, které v rámci charitativní sbírky odevzdali zaměstnanci Úřadu vlády ČR, bude Českým červeným křížem předáno dle potřeb do dětských domovů, seniorům či lidem bez domova.

 

Zdroj: Zaměstnanci Úřadu vlády ČR věnovali v rámci charitativní sbírky přes tisíc kusů starého oblečení dětským domovům, seniorům i lidem bez domova[online]. Vláda České republiky. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zamestnanci-uradu-vlady-cr-venovali-v-ramci-charitativni-sbirky-pres-tisic-kusu-stareho-obleceni-detskym-domovum--seniorum-i-lidem-bez-domova-161228/

Giving Tuesday podruhé v České republice

Českou republiku již brzy zachvátí vlna dobrých skutků. Giving Tuesday se u nás jako mezinárodní svátek dárcovství slaví teprve podruhé, jeho popularita však narůstá.

Světový svátek dárcovství a dobrovolnictví podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Samotná myšlenka kampaně se zrodila před pěti lety jako reakce na typické americké konzumní svátky. Po všech nákupních horečkách, které vyvolávají svátky jako Black Friday nebo Cyber Monday, přichází bujaré oslavy a hodování na Den díkůvzdání. Giving Tuesday skrze dobré skutky jakoby vyrovnává svědomí společnosti, právě proto se každý rok slaví na první úterý po Dni díkůvzdání. Letos připadá právě na 28. listopadu 2017.

V loňském roce se do oslav zapojila téměř stovka zemí světa a 29. listopad 2016 byl vyhlášen jako vůbec nejštědřejší den v roce.

V České republice oslavy Giving Tuesday jako národní ambasador zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Přestože se kampaň u nás koná teprve podruhé, zájem o ni nestále narůstá. Dokládají to výsledky výzkumu agentury Ipsos, které ukazují, že se do letošního ročníku plánuje zapojit téměř čtvrtina obyvatel.

Giving Tuesday ale není jen o dárcovství finančních prostředků, Giving Tuesday je především o „darování“ jako takovém…Darovat můžete nejen sebe, svůj čas, vědomosti, ale také ruce a nohy. Z podzimního průzkumu společnosti Ipsos vyplynulo, že až 18 % Čechů, kteří se plánují do kampaně zapojit, preferují aktivní zapojení prostřednictvím dobrovolnických aktivit.

Snímek1

                                                   Zdroj: Ipsos pro Giving Tuesday, říjen 2017

Centrum pro dobrovolnictví Hestia připravilo pro své dobrovolníky a partnery zajímavou výzvu s názvem „Daruj sebe. Buď hrdinou nejen v úterý!“, ve které přináší své poselství. V dnešní uspěchané době se čas stává nedostatkovým zbožím. Není proto divu, že věnovaný čas může být pro mnohé z nás k nezaplacení. Hestia celoročně spolupracuje s dobrovolníky z celé České republiky a spojuje tak ty, kteří potřebují pomoc s těmi, kteří mají chuť pomáhat.

Giving Tuesday se v Hestii rozhodli podpořit prostřednictvím motivační kampaně, která má za cíl šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví tak, aby bylo přípustné všem, a aby v sobě spojovalo nejen lidskost, ale i zároveň profesionalitu. Všichni hrdinové, kteří se v úterý 28. listopadu zapojí do jakékoli dobrovolnické aktivity, si kromě dobrého pocitu odnesou malé dárky a certifikáty, které doloží jejich hrdinské činy. Staň se hrdinou i ty a to nejen v úterý, sleduj dobrovolnické výzvy na www.dobrovolnik.cz

Organizace, skupiny i jednotlivci, kteří se do letošního ročníku plánují zapojit, registrují své výzvy na webu www.giving-tuesday.cz. Nechte se inspirovat jak pomoci, anebo vytvořte výzvu vlastní.

Žádný z činů, není tak malý, aby nestálo za to se o něj podělit!

Ve světě podporuje Giving Tuesday řada známých osobností a filantropů, například Bill Gates, nebo Mark Zuckerberg, také Česká republika si našla své ambasadory. Giving Tuesday v Česku podporují mimo jiné Barbara Nesvadbová, zakladatelka Nadačního fondu Be Charity,  dále Petra Němcová, světoznámá modelka, filantropka a zakladatelka Nadačního fondu Happy Hearts a v neposlední řadě také zástupce mužského pokolení, herec a moderátor Michal Kavalčík. Každý z ambasadorů si připravil vlastní dárcovskou výzvu.

Videa ambasadorů a jejich dárcovské výzvy můžete sledovat, podpořit, anebo prostě jen šířit dál.

Šíření je jednou z hlavních myšlenek celé kampaně Giving Tuesday, a ať už dobro konáte v úterý 28. listopadu nebo v jakýkoli jiný den v roce, podělte se o něj s ostatními.
#GivingTuesdayCZ

Rozbíhá se nový ročník Ceny hejtmana. Kraj Vysočina vyhlásil již třetí kolo.

Rada Kraje Vysočina vyhlásila další v pořadí třetí ročník regionální soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

„Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti. Do soutěže se mohou opět přihlásit všechny soukromé subjekty a organizace veřejného sektoru i obce působící na území nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje Vysočina,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Staráte se pečlivě o své kolegy a zaměstnance, pomáháte svému okolí? Získejte ocenění společensky odpovědné organizace a staňte se vzorem pro ostatní!

Přihlášky Kraj Vysočina přijímá až do konce ledna 2018.

Regionální soutěž je rozdělena do kategorií:

a) soukromý sektor:

  • zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců,
  • zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,

b) veřejný sektor:

  •  obce,
  • ostatní.

Mezi úspěšnými firmami loňského ročníku figurovali např: SPORTEN, a.s., HBH odpady s.r.o., Rodinný pivovar BERNARD a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., FRAENKISCHE CZ s.r.o., ICOM transport a.s., Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola Třebíč, příspěvková organizace, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava, Město Třebíč, Město Žďár nad Sázavou, Město Humpolec.

LOS_ (125)_vetší

Podkladové materiály pro přihlášení do soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost jsou zde.

Zdroj: TZ Rada kraje vyhlásila další ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, Krajský úřad Kraje Vysočina , online, 31.10.2017, dostupné zde.